(Slegs beskikbaar in Engels)
 
1.  Breedplan Test Plan

2.  Completeness of Performance Criteria

3.  Percentile Table

4.  How to interpret the EBV

5. A  Body Conditioning Scoring

5. B  SA Brahman Docility Scoring Method

5. C  Sheath / Navel Scoring Method

6.  Submitting online registrations and performance data

7.  Schedule O Form

8.  Brahman Genotyping

9.  "B" Brand Rules and Procedures

Brahman Breed Improvement Mission:

  Take the Brahman Breed forward into the age of Genomics
  Collect relevant scientific data
  Encourage Performance Recording
  Improve the fertility of the National Herd
  Improve the Brahman Breed through inspection and training of Breeders
  Training of Commercial Producers and Emerging Farmers

WHY IS BREED IMPROVEMENT IMPORTANT
The Breed can only be improved if we know what needs to change

Performance Recording will assist us to find these answers. Not only do we need to know what to change to improve our product, but we need to identify animals carrying the genetics needed to supply a specific product to our various markets.

In order to find these animals, we need to know the genetic merit of each animal. EBVs (Estimated Breeding Values) are expressions of this genetic merit for each trait for an animal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indiening van SPEENGEWIGTE

  Kliek hier vir die Excel dokument - Submitting Weights & Scanning Information
 

WANNEER EN HOE WEEG EK
●  Neem SPEENGEWIGTE van 80 tot 300 dae (min of meer 3 tot 9 maande).
●  Weeg soveel diere as moontlik op een datum/dag, m.a.w. moenie elke dag 地 paar kalwers weeg soos hulle fisies van die moeders gespeen word nie.
●  Moenie die gewig skat nie, rond dit af tot die naaste kilogram.
●  Indien van die kalwers in die groep anders behandel is, as die res, merk daardie kalwers se gewigte met 地 bestuurskode. Byvoorbeeld, indien daar 地 siek kalf
    sowel as 地 skou kalf in die groep teenwoordig is, merk die gewig van die siek kalf met 'n S en die gewig van die skou kalf met 地 SK. Die kodes sal die kalwers
    in die analise in aparte bestuursgroepe plaas sodat hulle gewigte nie direk met mekaar of die res van die groep vergelyk word nie.
●  Indien moontlik, neem ook die gewigte van die moeders van die kalwers wat geweeg word.
●  Voltooi die weeg inligting op 創 voorgeskrewe vorm (HerdMaster, Excel spreivel, Kantoor weegvorm) en stuur elektronies (indien moontlik) na die Kantoor.

  Kliek hier vir die Breedplan Test Plan

Weeglyste is beskikbaar by die kantoor op aanvraag.  Kontak (051) 446 4619 / info@brahman.co.za
 

B-BRAND RELS VANAF 2018
●  Slegs bulle 24 maande en ouer kan aangebied word, aktief en volgeregistreerd.
●  Die beginsels van die Standaard van Voortreflikheid moet toegepas word tydens die fisiese evaluasie volgens die Keurkaart stelsel (gedoen deur Ras- of Senior
    Beoordelaars).
●  Die bul se moeder mag 地 maksimum TKP van 550 dae h.
●  Vanaf 2018 moet die bul 地 speen massa op rekord h.

    
 

  
_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
  Kalender   Tel:  (051) 446 4619 / 446 3452   ゥ 2001 - 2018 Brahman SA
  Veilingspamflette   Faks: (051) 446 3148   Terme & Voorwaardes
  Geboortekennisgewings A - L   Epos:  info@brahman.co.za  
  Geboortekennisgewings M - Z  
  Skou Datums   7 Genius Loci Kantoorpark  
  Promosie Items   Langenhovenpark  
    Bloemfontein