Aldam Veeskool
    18 - 20 Oktober 2017
    Plek:  Aldam, Vrystaat
    Tema:  Deelname in die vleiswaardeketting deur middel van verbeterde bestuurspraktyke
    Inskrywings sluit:  15 September 2017
    Besprekings:  Charmaine Alberts - palberts@telkomsa.net
    Slegs 200 plekke beskikbaar.  Bespreek nou om u plek te verseker.
       ●  Kliek hier vir die inskrywingsvorm

  Brahman Klub Vergadering
    18 November 2017
    Plek:  Plaas Koedoesfontein - De Waal & Erina Nigrini
    Kontak:  Andries Marx:  082 859 5896

  Limpopo Streek- en Bosveldklubvergadering
    02 Desember 2017
    Contact:  Willem Barnard:  082 578 2664

    
 

  
_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
  Kalender   Tel:  (051) 446 4619 / 446 3452   2001 - 2017 Brahman SA
  Veilingspamflette   Faks: (051) 446 3148   Terme & Voorwaardes
  Geboortekennisgewings A - L   Epos:  info@brahman.co.za  
  Geboortekennisgewings M - Z  
  Skou Datums   7 Genius Loci Kantoorpark  
  Promosie Items   Langenhovenpark  
    Bloemfontein